Finansowanie

Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases – bimetallic Ru-Re and Ru-Pt nanoparticles supported on oxide carriers

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases – bimetallic Ru-Re and Ru-Pt nanoparticles supported on oxide carriers”

Nr POIR.04.04.00-00-5F33/18-00

Kwota finansowania: 799 964 zł

Komentarze są wyłączone.