Zespół

Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases – bimetallic Ru-Re and Ru-Pt nanoparticles supported on oxide carriers

Dr inż. Katarzyna Adamska – kierownik projektu: jest absolwentką studiów o specjalności „Chemia Techniczna i Systemy Jakości w Przedsiebiorstwie Chemicznym” na Wydziale Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską wykonywała w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy.

Niedawno, jako reprezentantka Polski znalazła się w zwycięskiej grupie konkursu „Young Generation” organizowanego przez European Federation of Catalysis Societies. Finansowanie w ramach Projektu umożliwiło jej wykonywanie pracy badawczej po przerwie związanej z opieką nad dwiema córkami.

Dr Damian Szymański: uzyskał tytuł magistra i doktora w dziedzinie chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, odpowiednio w roku 2013 i 2018, Od października 2017, członek Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy Chemicznej w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Współautor 8 publikacji i główny wykonawca dwóch grantów finansowanych przez MNiSW (2013-2017). Jego aktualne badania naukowe skupiają się na skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM-EDS) oraz spektroskopii elektronowej materiałów domieszkowanymi trójwartościowymi jonami lantanowców. W Projekcie odpowiedzialny za analizę chemiczną bimetalicznych nanoczątek Ru-Re i Ru-Pt osadzonych na nośnikach tlenkowych z wykorzystaniem techniki SEM-EDS.

Sebastian Zieliński Student V roku kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obszar zainteresowań naukowych to kataliza heterogeniczna, dopalanie sadzy pochodzenia przemysłowego, katalizatory dotowane alkaliami otrzymywane „in situ” oraz promieniowanie synchrotronowe. Jako stypendysta projektu zajmuje się badaniem aktywności katalitycznej (programowane temperaturowo utlenianie) oraz stabilności termicznej otrzymywanych katalizatorów (termograwimetria / termiczna analiza różnicowa)

Sebastian Zieliński

Szymon Smykała

Szymon Smykała Student inżynierii materiałowej na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Pasjonat transmisyjnej mikroskopii elektronowej, z którą planuje związać swoją przyszłość. W wolnym czasie amator spektroskopii XPS, muzyki współczesnej i filmów Jima Jarmuscha.

Komentarze są wyłączone.